OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N
ราคา: 43,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ40OSAKATAKAYAMAKYOTO
สถานะสินค้า:
OSAKA TAKAYAMA KYOTO
ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ปราสาทโอซาก้า ชิราคาวาโกะ
ป่าไผ่อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ
อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal studio 1 วันเต็มๆ
FREE WIFI ON BUS

ราคา 43,888.-
เดินทาง 10-15 เมษายน 2561 (วันสงกรานต์)
สายการบิน Air Asia X (XJ)