JAPAN ALPS ซุปตาร์ มหาชน

JAPAN ALPS ซุปตาร์ มหาชน
ราคา: 28,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ39
สถานะสินค้า:
JAPAN ALPS ซุปตาร์ มหาชน
อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะ
เมืองเก่าซันมาชิชูจิ เมืองทาคายาม่า
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
FREE WIFI ON BUS

ราคาเริ่มต้น 28,888.-
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2561
สายการบิน Air Asia X (XJ)