TOKYO ซากุระ บ๊าน บาน

TOKYO ซากุระ บ๊าน บาน
ราคา: 24,900 บาท
รหัสสินค้า: JJP15
สถานะสินค้า:
TOKYO ซากุระ บ๊านบาน
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5)
ล่องเรือโจรสลัด
อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน
ถ่ายรูปโคมไฟยักษ์
ชมหมู่บ้านน้ำใส
ช้อปปิ้งชินจูกุ

ราคาเริ่มต้น 24,900.-
เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561
สายการบิน Air Asia X (XJ)