TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมแดง#3 5วัน3คืน

TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมแดง#3 5วัน3คืน
ราคา: 36,888 บาท
รหัสสินค้า: TG41
สถานะสินค้า:
ไหว้พระขอพร วัดอาซากุสะ
โเกียวสกายทรี ขึ้นฟูจิชั้น 5
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ

ราคา 36,888.-
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
สายการบิน Thai Airways (TG)