OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป#2
ราคา: 23,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ52
สถานะสินค้า:
เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ถ่ายรูปหน้าปราสาทโอซาก้า
ชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า
ป่าไผ่อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ

ราคาเริ่มต้น 23,888.-
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561
สายการบิน Air Asia X (XJ)