TOKYO FUJI ชุดใหญ่ไฟกระพริบ

TOKYO FUJI ชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ราคา: 17,888 บาท
รหัสสินค้า: NRT99-XW
สถานะสินค้า:
ไหว้พระอาซากุซะ,ภูเขาไหฟูจิชั้น5,แช่ออนเซ็น,
ชมทุ่งลาเวนเดอร์,ช้อปปิ้งชินจุกุ,วัดนาริตะ
พิเศษ!! บุฟเฟต์ปิ้งย่าง+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

ราคาเริ่มต้น 17,888.-
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2561
สายการบิน NokScoot (XW)