TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY)

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY)
ราคา: 23,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ68
สถานะสินค้า:
อิสระเล่นสกี ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
สวนดอกไม่สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน, วัดอาซากุสะ,
โตเกียวสกายทรี, พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ,
ช้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท, ชินจูกุ,
อิอนน มอลล์, อาน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน
พิเศษ!! บุฟเฟต์ ขาปู

ราคาเริ่มต้น 23,888.-
เดินทาง ธันวาคม 2561
สายกาบิน Air Asia X (XJ)