FIVE STARS DUBAI

FIVE STARS DUBAI
ราคา: 38,811 บาท
รหัสสินค้า: FIVE DUBAI
สถานะสินค้า:
FIVE STARS DUBAI 5วัน 3 คืน
สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ SAND DUNE
สนุกสนานกับการนั่งรถตะลุยทะเลทราย
มื้อคำสุดพิเศษแบบบาร์บิคอวอาหรับ
ขึ้น BURJ KHALIFA ชั้น 124
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
เดินทาง มกราคม - เมษายน 61