BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6 วัน 4 คืน

BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6 วัน  4 คืน
ราคา: 79,900 บาท
รหัสสินค้า: 3.BEAUTIFUL NZ
สถานะสินค้า:
เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์
ไคร้สท์เชิร์ช
เดินทาง : สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)