เกาะเหนือ เกาะใต้ (บินภายใน) 8 วัน 6 คืน

เกาะเหนือ เกาะใต้ (บินภายใน) 8 วัน 6 คืน
ราคา: 116,900 บาท
รหัสสินค้า: 3654.NZ PERFECT NEW ZEALAND N+S 8D6N
สถานะสินค้า:
ชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมื่องควีนสตรีท
ชมตัดขนแกะ หมู่บ้านฮอบบิต ฯลฯ
พิเศษ..บุฟเฟ่นานาชาติ
เดินทาง : 25 ธันวาคม 61 - 1 มกราคม 62
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)