เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนทาวน์ 7 วัน 5 คืน

เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนทาวน์ 7 วัน 5 คืน
ราคา: 99,900 บาท
รหัสสินค้า: 3652.ROMANTIC SOUTH SOUTH 7D5N
สถานะสินค้า:
ROMANTIC NZ
พิเศษ..อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พร้อมวิวเทือกเขาอันสวยงาม
ของเมืองควีนทาวน์
เดินทาง : 26 ธันวาคม 61 - 1 มกราคม 62
โดยสายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)