เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช 6 วัน 4 คืน

เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช 6 วัน 4 คืน
ราคา: 85,900 บาท
รหัสสินค้า: 3651.BEAUTIFUL NY SOUTH 6D4N
สถานะสินค้า:

Beautiful NZ
พิเศษ..กุ้งมังกร + เป๋าฮื้อทะเลใต้ / อาหารญี่ปุ่่น 1 มื้อ
และชิมเชอร์รี่สดๆ จากต้น และชอมปลาแซลมอล
เดินทาง  : 28 ธันวาคม 61 - 2 มกราคม 62
โดยสายการบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)