บาหลี บรูไน

บาหลี บรูไน
ราคา: 19,991 บาท
รหัสสินค้า: บาหลี บรูไน
สถานะสินค้า:
โปรแกรมบาหลี บรูไน
เที่ยวสุดคุ้ม 5 วัน 4 คืน
เที่ยว 2 ประทศ บาหลี + บรูไน
วัดอุลันดานูบราตัน ชมความงามวิหารทานาห์ลอต
ชมมัสยิดทองคำ หมู่บ้านกลางน้ำ
เดินทาง : เมษายน - พฤศจิกายน 61
โดยสายการบิน : ROYAL BRUNDI (BI)