SUPER SHOCK!! มัณฑะเลย์ 2วัน 1คืน

SUPER SHOCK!! มัณฑะเลย์  2วัน 1คืน
ราคา: 6,900 บาท
รหัสสินค้า: MMR031_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์
สะพานไม้อูเบ็ง

ราคาเริ่มต้น 6,900.-
เดินทาง มกราคม - เมษายน 2561
สายการบิน AirAsia (FD)