MYANMAR มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน

MYANMAR มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน
ราคา: 7,979 บาท
รหัสสินค้า: JMM21
สถานะสินค้า:
MYANMAR มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน
- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
- สะพานไม้อูเบ็ง
- พระราชวังมัณฑเลย์
- เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

ราคาเริ่มต้น 7,979.-
เดินทาง มกราคม - สิงหาคม 2561
สายการบิน Air Asia (FD)