MYANMAR มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อมรปุระ 3วัน 2คืน

MYANMAR มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อมรปุระ 3วัน 2คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: JMM22
สถานะสินค้า:
MYANMAR มัณฑะเลย์ มิงกุน สกายน์ อมรปุระ
- พระราชวังมัณฑะเลย์
- ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี
- เจดีย์กวงมูดอร์ วัดกุโสดอ
- เจดีย์ชินผิวมิน (เมียะเต็งดาน)
- ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
พิเศษ!! กุ้งเผา

ราคาเริ่มต้น 10,900.-
เดินทาง มกราคม - สิงหาคม 2561
สายการบิน Air Asia (FD)