พม่า สุดขอบฟ้า 1วันเต็ม

พม่า สุดขอบฟ้า   1วันเต็ม
ราคา: 5,555 บาท
รหัสสินค้า: GT RGN DD09
สถานะสินค้า:
พม่าสุดขอบฟ้า ขึ้นบอลลูนชมวิว ย่างกุ้ง 1 วันเต็ม
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์ชเวดากอง ขึ้นบอลลูน
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) ตลาดสก๊อต

ราคา 5,555.-
เดินทาง 15,21,22,28 ก.พ.
02,07,08,14,15,22,28 มี.ค.
สายการบิน Nok Air (DD)