โปร พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 5ดาว 3วัน 2คืน

โปร พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 5ดาว  3วัน 2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: MMR04DD
สถานะสินค้า:
สักการะ 3มหาบูชาสถาน
พิเศษ!! ชาบูชิ
พักหรู 5 ดาว *****

ราคาเริ่มต้น 11,900.-
เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561
สายการบิน Nok Air (DD)