โปรน้องดี ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

โปรน้องดี ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: MMR021PG
สถานะสินค้า:
สัการะ 3 มหาบูชาสถาน
พิเศษ!! ชาบูชิ, กุ้งแม่น้ำเผา
พักหรู 4 ดาว ****

ราคาเริ่มต้น 11,900.-
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561
สายการบิน Bangkok Airways (PG)