พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน

พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
ราคา: 6,996 บาท
รหัสสินค้า: พม่า ไห้วพระ 9 วัด
สถานะสินค้า:
พม่า ไหว้พระ 9 วัด พัก 4 ดาว 2 วัน 1 คืน
สักการะ มหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระทันใจ
พระพุทธรูปองค์ดำ วัดเขี้ยวแก้ว
หลวงพ่องาทัตยี พระเกศธาตุที่วัดบารมี
เดินทาง  : พฤษภาคม - กรกฏาคม 2561
โดยสายการบิน NOK AIR (DD)