พม่าสุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด

พม่าสุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด
ราคา: 4,994 บาท
รหัสสินค้า: พม่าสุดเพลิน 5 วัด
สถานะสินค้า:
เที่ยวเต็มบินเช้า กลับดึก
ไหว้พระ 5 วัดเป็นศิริมงคลชีวิต
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
โดยสายการบิน NOK AIR (DD)