พม่าไหว้พระสุดชิว 2วัน 1 คืน

พม่าไหว้พระสุดชิว 2วัน 1 คืน
ราคา: 7,991 บาท
รหัสสินค้า: พม่าไหว้พระสุดชิว
สถานะสินค้า:
พม่าไหว้พระสุดชิว 2 วัน 1 คืน
สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
เจดีย์ขเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
ตลาดสก๊อต
เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)