ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 13,991 บาท
รหัสสินค้า: พม่า ย่างกุ้ง
สถานะสินค้า:
สักการะ 3ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า
เจดีย์ชเวดากอง ชเวมอดอร์ พระธาต์อินแขวน
เทพทันใจ พระทองคำ อิ่มอร่อยกุ้งแม่น้ำ
เป็ดปักกิ่งย่าง สลัดกุ้งมังกร
เดินทางพฤษภาคม - ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)