พุกาม 3 วัน

พุกาม  3 วัน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-MMR052_SEP18-FEB19
สถานะสินค้า:
หลงรัก ... พุกาม
สัมผัสมนต์เสน่ห์เมือง พุกาม
ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน
สะพานไม้สักอูเบ็ง
เดินทาง : กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์  2562
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)