ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาสถานท 5 วัน

ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาสถานท 5 วัน
ราคา: 20,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-MMR08_AUG18-JAN19
สถานะสินค้า:
มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหามัยมุนี
มหาเจดีย์ชเวสิกอง
เดินทาง  : ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)