มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน
ราคา: 7,999 บาท
รหัสสินค้า: GT-MFM-FD09
สถานะสินค้า:
Macau เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน 2คืน
เที่ยวชมเมืองมรดกโลกมาเก๊า
ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
ชมซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
ชมเวเนเขี่ยน
แวะซื้อขนมทาร์ตไข่
ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ "หวีหนี่"

ราคาเริ่มต้น 7,999.-
เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561
สายการบิน Air Asia (FD)