มาเก๊า จูไห่ หมู่แผ่น 3วัน 2คืน

มาเก๊า จูไห่ หมู่แผ่น 3วัน 2คืน
ราคา: 8,899 บาท
รหัสสินค้า: CSMFMNX06
สถานะสินค้า:
วิหารเซนต์พอล
The Parisian Macao
Free!! ขึ้นหอไอเฟลชั้น 7

ราคาเริ่มต้น 8,899.-
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561
สายการบิน Air Macau (NX)