มาเก๊า เวเนเชี่นย จูไห่

มาเก๊า เวเนเชี่นย จูไห่
ราคา: 7,991 บาท
รหัสสินค้า: มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
สถานะสินค้า:
MACAU เวเนเชี่ยน จูไห้ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวชมเมืองมรดกโลกมาเก๊า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล
THE BENETIAN RESORT
หวีหนี่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน
เดินทาง  : เมษายน - มิถุนายน 2561
โดยสายการบิน : AIRASIA (FD)