MACAO 3 วัน 2 คืน

MACAO 3 วัน 2 คืน
ราคา: 6,991 บาท
รหัสสินค้า: GT-MFM-FD12
สถานะสินค้า:
โชว์อลังการ 3D ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
The Venetian Resort
หวีหนี่ พระราชวังหยวนหมิงหยวน
โชว์มัวกรแห่งโชคลาภ
เดินทาง  : มิถุนายน 61
โดยสายการบิน : AIRASIA (FD)