มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 7,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1MFM-FD003
สถานะสินค้า:
สุดคุ้ม เที่ยว 2 เมือง ชมมรดกโลก
เมืองตากอากาศจีนจอนใต้ ณ เมืองจูไห่
ถ่ายรูปคู่กับรูปปั่นสาวงามกลางทะเล หวีหนี่
ชมโชว์ แสง สี เสียง ทีพระราชวังหยวนหมิงหยวน
เดินทาง : กันยายน 2561 - มกราคม  2562
โดยสายการบิน : AIR ASIA (FD)