FOCUS ON BALTICS

FOCUS ON BALTICS
ราคา: 72,900 บาท
รหัสสินค้า: FOCUS ON BALTICS
สถานะสินค้า:
ลิทัวเนีย ลัยเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน
เยื่อนสีประเทศของยุโรปแถบคาบสมุทรบอลติก
เมืองเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ เมืองวิลนิอุส
ลิทัวเนีย เมืองริก้า ลัคเวีย เมืองทาลินน์
โดยสายการบิน FINNAIR (AF)
เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2561