โมโน สวิส 7วัน

โมโน สวิส 7วัน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: EK008
สถานะสินค้า:
โมโนสวิส 7วัน
ถนนจุงคอร์นกาสเซ่ นาฬิกาไซท์คล็อคเด่นทรัม
เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง กรินเดอวาล
ยอดเขาจุงเฟรา กลาเซียร์ 3000 เลาเทอบุรนเน่น
โลซานน์ เจนีวา น้ำพุเจคโด
พิเศษ!! ทานอาหารพี้นเมืองฟองดูว์

ราคาเริ่มต้น 59,900.-
เดินาทง มีนาคม - เมษายน 2561
สายการบิน Emirates (EK)