MONO SWITZERLAND 7D4N

MONO SWITZERLAND 7D4N
ราคา: 53,999 บาท
รหัสสินค้า: EURO 8
สถานะสินค้า:
มิลาน แทซ เซอร์แมท มองเทรอ โกลดูปิยง เจนีวา
โลซานน์ เบิร์น อินเทอลาเก้น แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น ซูริค
ชม 4 ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท + แมทเทอร์ฮอรืน + กลาเซียร์3000 + ทิตลิต

ราคา  53,999*
เดินทาง 09 - 15 สิงหาคม 2561
สายการบิน Emirates (EK)