FANTASTIC EUROPE 9D6N

FANTASTIC EUROPE 9D6N
ราคา: 76,900 บาท
รหัสสินค้า: BW-FANTASTICEUROPE
สถานะสินค้า:
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ขึ้นเขาจุงเฟรา, TGV สู่ปารีส,
โรม, มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์,น้ำพุแทรวี่,
บันไดสเปน,ฟลอเร้นซ์,ปิซ่า,หอเอนปิซ่า,
เวนิส,ลูเซิร์น,อนุสาวรีย์สิงโต,สะพานไม้ขาแพล,
อินเทอลาเก้น,ปารีส,หอไอเฟล

ราคา 76,900.- (รวมวีซ่าแล้ว)
เดินทาง 07-15 มิถุนายน 2561
สายการบิน Thai Airways (TG) สะสมไมล์ 50%