Amazing Morocco 10D7N

Amazing Morocco 10D7N
ราคา: 55,911 บาท
รหัสสินค้า: GOT CMN-EK001
สถานะสินค้า:
เปิดประสบการณ์ค้างคืนนอนดูดาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮาร่า
พิเศษ!!! ต้อนรับอรุณด้วยการขี่อูฐชมแสงอาทิตย์แรกของวัน

ราคาเริ่มต้น 55,911.-
เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
สายการบิน Emirates (EK)