เยอรมนี เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9วัน 6คืน

เยอรมนี เชก  สโลวัก ออสเตรีย  ฮังการี 9วัน 6คืน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: FRA-EK009
สถานะสินค้า:
4 เมนูพิเศษ ไสักรอกเยอรมัน
ขาหมูเยอรมัน เป็นอบโบฮีเมียน
ซูปกุลาซ
เดินทาง  : ,มิถุนายน - ตุลาคม 2561
โดยทางโดยสายการบิน : EMIRATES (EK)