SWITZERLAND GERMANY 8D

SWITZERLAND GERMANY 8D
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: HG11B
สถานะสินค้า:
โลซานน์ เวเว่ย์ ธุน กรินเดอวัลด์ ยอดเขาจุงเฟรา
อินเทอร์ลาเก้น ลูเซิร์น ฟุสเซ่น เอททัล
อารามเอททัล ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ทิติเซ่ น้ำตกไรน์

ราคา 59,900.- (รวมวีซ๋าแล้ว)
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561
สายการบิน Emirates (EK)