NICE AURORA IN RUSSIA

NICE AURORA IN RUSSIA
ราคา: 62,900 บาท
รหัสสินค้า: 365ZG EY02_RU NICE AURORA IN RUSSIA 8D 5N BY EY _2018_
สถานะสินค้า:
มอสโคว์ - เมอรืมานสค์ 8วัน 5คืน
เดินทาง : มกราคม - มีนาคม  61
หมู่บ้านซามี่ - ฮัลที้ปาร์ค - เนินเขาสแปร์โรว์ - จตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธพัณฑ์อาร์เมอรี่
ตื่นตา ตื่นใจ กับโชว์ละครสัตว์!!!!