SINGAPORE FULL OPTION

SINGAPORE FULL OPTION
ราคา: 15,991 บาท
รหัสสินค้า: SINGAPORE FULL OPTION
สถานะสินค้า:
สิงคโปร์ FULL OPTION สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน
ชมสวนพฤกษศาสตร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ถนนออร์ชาร์ด ลิ้มรสข้าวมันไก่
โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เดินทาง  : มกราคม - พฤษภาคม  2561