สิงคโปร์ FULL OPTION 3 วัน 2 คืน

สิงคโปร์ FULL OPTION 3 วัน 2 คืน
ราคา: 15,991 บาท
รหัสสินค้า: SINGAPORE FULL OPTION
สถานะสินค้า:
สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน
GARDEN BY THE BAY
ล่องเรือ BUM BOAT  ยูนิเวอร์แซล
ถนนออร์ชาร์ด
เดินทาง : ถึง พฤษภาคม 2561
โดยสายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)