สิงคโปร์ สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน

สิงคโปร์ สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน
ราคา: 11,991 บาท
รหัสสินค้า: สิงคโปร์ สุดคุ้ม
สถานะสินค้า:
เข้าชม GARDEN BY THE BAY
ถนน ORCHARD ROAD
ข้าวมันไก่  BOON TONG KEE
บักก้ดเต๋ SONG FA
เดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน :  JETSTAR (3K)