เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน

เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: BW-AUS 99797
สถานะสินค้า:
พิเศษ..เมนุกุ้งมังกร
ไวน์ออสเตรเลีย
เดินทาง :  9-13. 12-16 สิงหาคม 2561
               5-9 ,26-30  กันยายน 2561
               11 - 15 , 19-23, 21-25 ตุลาคม 2561
               21 - 25 พฤษจิกายน 2561
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)