ซิดนีย์ - เกร้ท โอเซี่ยนโร้ด 5 วัน 3 คืน

ซิดนีย์ - เกร้ท โอเซี่ยนโร้ด 5 วัน 3 คืน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: BW-AUS99799
สถานะสินค้า:
ชมนครซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว
สวนสัตว์พื้นเมือง อิสระช้อปปิ้ง
เดินทาง : 12 -16 สิงหาคม 2561
              26 - 30 สิงหาคท 2561
              16-20, 23-27 กันยายน 2561
โดยสายกรบิน : QANTAS AIRWAYS (QF)