อังกฤษ เวลล์ สกอตแลนด์ 9 วัน 7 คืน

อังกฤษ เวลล์ สกอตแลนด์ 9 วัน 7 คืน
ราคา: 69,900 บาท
รหัสสินค้า: LHR-BR001
สถานะสินค้า:
ชมพิพิธภัณฑ์นำ้แร่ร้อนโรมันที่เมืองบาธ
เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก ช้อปปิ้งจุใจ
พักลอนดอน 2 คืน
เดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน  2561
โดยสายการบิน :  EVA AIR (BR)