อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 6 วัน 3 คืน

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี  6 วัน 3 คืน
ราคา: 21,990 บาท
รหัสสินค้า: ZGDEL-2201SG _NOV-MAR_ 5D3N BY SG
สถานะสินค้า:
พิเศษ!!! นั่งรถจิ๊บ ชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท 
มื้อพิเศษ!!! อาหารไทย
เดินทาง : พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566
โดยสายการบิน : SPICEJET (SG)