เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
ราคา: 10,999 บาท
รหัสสินค้า: 365TTNVZ01 เวียดนามกลาง
สถานะสินค้า:
ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ
พักบานาฮิิล์ 1 คืน
เดินทาง : ตุลาคม 61 - เมษายน 2562
โดยสายการบิน : VIETJET AIR (VZ)