เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT VN
สถานะสินค้า:
สัมผัสมนต์สเน่ห์ ดาลัดเมืองในหุบเขา
นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่
พักริมทะเล บรรยากาศ 4 ดาว พักดาลัด 2 คืน
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
โดยสายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)