ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT HKG008 CX
สถานะสินค้า:
เดินทาง : พฤศจิกายน 61 - เมษายน 62
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)