ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: 365BT-HKG008_CX_OCT-MAR19
สถานะสินค้า:
ไหัวพระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ
ฟรี กระเช้านองปิง
เดินทาง : พฤศจิกายน 61 - เมษายน 62
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)