รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: 365GO3DME-TG006
สถานะสินค้า:
CLASSIC RUSSIA
พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส
จากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสุ่มอสโคว์
เดินทาง : ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)