รัสเซีย มอสดคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

รัสเซีย มอสดคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: 365GO3DME-TG007
สถานะสินค้า:
SOVIET AND THE GALAXY
พิเศษ เมนุ ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
และชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย
ชมการแสดงละครสัตว์
เดินทาง : ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
โดยสายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)